Benvida

Este é un blog de apoio á miña docencia no Grao en Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela. Nel pódense atopar recursos de materias impartidas en anos anteriores, información sobre os Traballos de Fin de Grao que propoño, outros materiais diversos que poidan ser de interese e, especialmente, achegas relativas á materia Topoloxía Xeral, que imparto actualmente. Moito deste material estará tamén dispoñíbel no curso virtual da USC, onde se publicarán outras comunicacións máis oficiais, coma cualificacións. Espero que encontredes aquí  un espazo máis de interrelación e axuda. Como complemento mantense unha conta twitter, @topoloxia.

Xosé M. Masa.

chamalle_xe

Advertisements