Día: 16 Xaneiro 2015

Benvida

Este sitio web deixará de estar dispoñíbel a partir de febreiro do 2019.

O meu manual Topoloxía Xeral, editado pola USC, leva un tempo esgotado. Agora pode conseguirse unha edición en papel, corrixida, en Campus na Nube. Trátase dunha “edición baixo demanda”, de xeito que se se pide poderá recollerse ao día seguinte. Ten un custo de 20 euros.

Xosé M. Masa.

chamalle_xe

Advertisements