Exames

Aquí vanse recompilando exames e probas de avaliación da materia de Topoloxía Xeral, nalgún caso con indicación das respostas.

Curso 2017-18  Proba Intermedia Respostas
 8 de xaneiro de 2018 Respostas
28 de xuño de 2018  Respostas
Curso 2016-17 Proba intermedia  Respostas
17 de xaneiro de 2017  Respostas
22 de xuño de 2017  Respostas
 Curso 2015-16   Proba intermedia  Respostas
   11 de xaneiro de 2016  Respostas
  30 de xuño de 2016  Respostas
Advertisements