Historia da Xeometría

Nesta páxina incluiranse materiais e informacións sobre a materia Historia da Matemática, na parte correspondente a Xeometría. En particular, uns “Apuntamentos”, algo así coma un guión do traballo na aula, que se irán actualizando.

Última actualización: 22-IV-2018

Historia da Xeometría (apuntamentos)

Imaxe de Escher; no disco hiperbólico, todos os anxos son iguais, e todos os demos tamén.

Advertisements